Program

Od początku dostosujemy program studiów do potrzeb i wymagań rynku, wsłuchując się w głos naszych słuchaczy i absolwentów. W roku 2019 nasz program studiów (jako pierwszy i jedyny dla studiów podyplomowych BHP), został poddany ocenie i kwalifikacjom nadano 7 poziom Krajowych Ram Kwalifikacji wpisanych do Rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl)

Lp.  Nazwa przedmiotu  Liczba godzin   Jednostka prowadząca 
wykłady ćwiczenia
projekty
laboratoria
RAZEM
1 Społeczne i organizacyjne aspekty pracy 5 10 15
2 Podstawy fizjologii pracy 5 5 10 IMP
3 Systemy i regulacje prawne bhp 20 15 35 PIP
4 Metody pracy służb bhp 15 20 35 PIP
5 Badanie wypadków przy pracy 10 10 20 PŁ, PIP, spec. zew.
6 Podstawy ergonomii 10 5 15
7 Diagnoza ergonomiczna 5 25 30 PŁ, spec. zew.
8 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego 5 10 15 PŁ, spec. zew.
9 Wybrane zagadnienia edukacyjne, metodyczne i szkoleniowe 5 10 15
10 Pierwsza pomoc przedmedyczna 5 5 10 spec. zew.
11 Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem   10 10 PŁ, spec. zew.
12 Zarządzanie jakością TQM 5 5 10
13 Zintegrowane systemy zarządzania 10 15 25 PŁ, spec. zew.
14 Szkolenie auditorów wewnętrznych – bezpieczeństwo i higiena pracy 5 5 10 PŁ, spec. zew.
15 Ochrona p. pożarowa 5 5 10 spec. zew.
16 Seminarium   5 5
Razem 110 160 270

Dowiedz się więcej: