Organizacja

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE
jest ukończenie studiów wyższych na dowolnym kierunku: magisterskich, inżynierskich lub licencjackich

WYMAGANE DOKUMENTY
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z jego czytelną kserokopią,
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

ZAJĘCIA OBEJMUJĄ: 270 godzin (110 godz. wykłady + 160 godz. zajęcia praktyczne)

Zajęcia prowadzone są przez 2 semestry w systemie zaocznym: piątek 16:30 – 20:30, sobota 8:30-16:30.

SEMESTR I
Harmonogram zjazdów
Plan zajęć

SEMESTR II
Harmonogram zjadów
Plan zajęć DOSTĘPNY WKRÓTCE

KOSZT STUDIÓW to 4000 zł z możliwością płatności w czterech równych ratach

Opłaty można wnosić w następujących terminach:
1) opłata wnoszona w równych ratach semestralnych (w wysokości 2.000zł)
za semestr 1 – 20.10.2019
za semestr 2 – 15.02.2020
2) opłata wnoszona w czterech równych ratach (w wysokości 1.000zł)
1 rata 20.10.2019
2 rata 15.12.2019
3 rata 15.02.2020
4 rata 15.04.2020

Wpłat należy dokonywać na konto Politechniki Łódzkiej:
Bank Pekao S.A.
Nr konta: 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
obowiązkowo z dopiskiem: K-94/17/BHP oraz podać nazwisko i imię

Dodatkowa opłata – 30 zł – za świadectwo. Płatności tej dokonuje się na to samo konto pod koniec studiów przy złożeniu pracy końcowej.

Dowiedz się więcej: