Kadra

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Łódzkiej, Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, Uniwersytetu Łódzkiego, jak również specjalistów, ekspertów z obszaru BHP. Wszyscy wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze działalności gospodarczej, badań i rozwoju, jak również wysokie kompetencje dydaktyczne.

Wykaz osób prowadzących zajęcia oraz opis ich kompetencji:

Dr inż. Katarzyna Boczkowska, (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny PŁ, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.  Obszar zainteresowań obejmuje szeroko rozumiane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności: zarządzanie ryzykiem zawodowym, modelowanie wypadków przy pracy, kultura bezpieczeństwa, systemy zarządzania BHP, B-BS. Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem jako szkoleniowiec, wdrożeniowiec, realizowała wiele projektów naukowo-badawczo-aplikacyjnych, jest autorką licznych publikacji naukowych z obszaru bhp.

Mgr inż. Dagmara Kupka – posiada doświadczenie dydaktyczne realizując przedmioty z zakresu Prawa Pracy, Metod Pracy Służb bhp. 

Dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny PŁ, ekspert z zakresu ergonomii i projektowania ergonomicznego, projektowania dla osób niepełnosprawnych. Posiada ogromne doświadczenie praktyczne i bogaty dorobek naukowy

Dr Marta Znajmiecka-Sikora – adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni  wykładowca, trener, realizator projektów unijnych w zakresie metodyki szkoleń BHP, diagnozy psychologicznej potrzeb szkoleniowych, pracownik firmy szkoleniowo-doradczej, W obszarze zainteresowań badawczych znajdują się następujące zagadnienia: diagnoza kultury bezpieczeństwa, analiza efektywności metod profilaktycznych służących redukcji wypadków (audyty behawioralne, B-BS), analiza indywidualnych zmiennych psychologicznych determinujących podejmowanie zachowań bezpiecznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych z obszaru BHP.

Mgr inż. Dariusz Bończak – posiada doświadczenie dydaktyczne realizując przedmioty z zakresu Bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń, Metod Pracy Służb BHP.

Dr inż. Konrad Niziołek (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny PŁ, ekspert z zakresu zarządzania środowiskowego, posiada bogate doświadczenia jako trener, wykładowca, realizator projektów, wdrożeń systemów środowiskowych i BHP, posiada bogaty dorobek naukowy

Mgr inż. Michał Frątczak – specjalista ds. BHP, posiada doświadczenie jako trener i wdrożeniowiec

Prof. dr hab. Teresa Makowiec-Dąbrowska – pracownik Instytut Medycyny Pracy, specjalista z zakresu fizjologii pracy, ergonomii.

Doc. dr inż. Mieczysław Rajkiewicz (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny PŁ, ekspert z zakresu systemów zarządzania jakością, posiada bogate doświadczenia jako audytor systemów jakościowych oraz BHP, wieloletni wykładowca, realizator projektów, wdrożeń systemów zarządzania jakością

Lek med. Adam Sikora – absolwent WAM, prezes firmy szkoleniowo-doradczej w zakresie bhp Centrum Edukacji i doradztwa EGO, wieloletni wykładowca, trener w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, współpracuje z PŁ od wielu lat realizując zajęcia na wielu studiach podyplomowych

Krzysztof Smolarek – specjalista ds. p.poż, posiada wieloletni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej, obecnie prowadzi doradztwo, szkolenia z zakresu p.poż.  wieloletni wykładowca z zakresu p.poż., realizator zajęć teoretyczno-praktycznych na studiach podyplomowych

Dr inż. Magdalena Wróbel (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny PŁ, wykładowca przedmiotów z zakresu BHP i ergonomii

Dr inż. Zbigniew Jóźwiak – pracownik Instytut Medycyny Pracy, specjalista z zakresu fizjologii pracy oraz ergonomii

Dr inż. Maciej Bielecki (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny PŁ, ekspert z zakresu zarządzania systemami produkcyjnymi, TQM wieloletni wykładowca, posiada ogromne doświadczenie praktyczne

Mgr inż. Tomasz Szubert – specjalista ds. BHP,

Mgr inż. Przemysław Rybiński – specjalista ds. BHP, posiada doświadczenie jako trener i wdrożeniowiec systemów zarzadzania BHP

Dowiedz się więcej: