Studia podyplomowe

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Rekrutacja zakończona – zapraszamy w następnym roku akademickim 2020/2021

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe wpisane na poziom 7 Krajowych Ram Kwalifikacji

Studia podyplomowe przeznaczone są dla:

  • absolwentów wyższych uczelni dowolnego kierunku, którzy chcą uzyskać pełne uprawnienia przewidziane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomii
  • osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania BHP

Absolwenci studiów otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej dające pełne uprawnienia przewidziane w Rozporządzeniu Rady Ministra w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • certyfikat audytora wewnętrznego systemów zarządzania BHP
  • zaświadczenie o ukończeniu seminarium z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
  • autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców oraz podręcznik Raczkowski „BHP w praktyce” ODDK